Toegankelijkheid

Gemeente Brunssum streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening.

De gemeente doet dit in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring Zwembad de Bronspot

Deze verklaring geldt voor het hoofddomein https://www.zwembaddebronspot.nl.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring Zwembad de Bronspot nu

Het toegankelijkheidslabel van Zwembad de Bronspot. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.